Pravno savetovanje u oblasti obrazovanja

Podelite sa prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Pravni konsalting u oblasti obrazovanja

Usluge koje pruža ”Smart Consulting” vezane su za obrazovanje, edukaciju i prosvetu.

Sa više od 15 godina u oblasti obrazovanja (privatnog i državnog), možemo se pohvaliti bogatim iskustvom , ali i odličnim poznavanjem prilika , kao i propisa i pravila koja su važna za poslovanje u ovoj oblasti.

Kako bi Vaša ustanova obrazovanja lakše i efikasnije poslovala, ”Smart Cosulting” može Vam pružiti neku od sledećih pravnih usluga:

 • pomoć u komunikaciji sa državnim organima, organizacijama i institucijama;
 • pružanje savetodavne pomoći oko saradnje sa privredom;
 • pomoć oko praćenja propisa i informisanja zaposlenih o tome;
 • praćenje i upoznavanje sa ostalim aktuelnim propisima koji Vam mogu koristiti u radu Ustanove,
 • sastavljanje predloga pravnih dokumenata, modela pravnih akata,
 • davanje pravnih saveta vezanih za konkretnu situaciju,
 • savetodavano staranje o zakonitom radu ustanove, ukazivanje direktoru i organu upravljanja na nepravilnosti u radu ustanove;
 • pomoć u obavljanju upravnih poslova u ustanovi;
 • pomoć u izradi opštih i pojedinačnih pravnih akata ustanove;
 • pomoć u obavljanju pravnih i drugih poslova za potrebe ustanove;
 • pomoć pri izradi ugovora koje zaključuje ustanova;
 • pomoć kod vršenja pravnih poslova u vezi sa statusnim promenama u ustanovi;
 • pomoć u obavljanju pravnih poslova u vezi sa upisom dece, učenika i odraslih;
 • pomoć u obavljanju pravnih poslova u vezi sa javnim nabavkama u saradnji sa finansijskom službom ustanove;
 • pomoć u pružanju stručne pomoći u vezi sa izborom organa upravljanja u ustanovi;
 • pomoć oko pružanja stručne podrške i koordiniranja rada komisije za izbor direktora ustanove;
 • pomoć oko priprema za inspekcijski nadzor;
 • druge savetodavne usluge u dogovoru sa direktorom ustanove.

Napominjemo da u okviru ”Smart Consulting-a” poslove pravnog savetovanja obavlja diplomirani pravnik, sa položenim ispitom za sekretara ustanove i preko 15 godina iskustva u privatnom i državnom obrazovanju. Osim toga, s obzirom na kvalitet usluga, koji nam je na prvom mestu, imamo angažovanog konsultanta, diplomiranog pravnika sa preko 30 godina iskustva na mestu sekretara ustanove.

Pravni saveti koje dobijate od naše firme namenjeni su ustanovama obrazovanja, kako bi efikasnije poslovale, ispunjavale sve svoje administrativno- pravne poslove i obaveze, ali i pravilno postupali u različitim pravnim situacijama.

Prijavite se za novosti

Obavestićemo Vas o aktuelnostima i novim projektima

Možda će Vas interesovati