Smart Consulting

Smart  School  sa svojim zaposlenima i mrežom spoljnih eksperata / konsultanata pruža širok spektar konsultantskih usluga koje su namenjene institucijama, organizacijama i kompanijama.

Smart Consulting

Konsultantske usluge u pripremi projekata za EU fondove

  • Od razvoja inicijalne projektne ideje, priprema celokupne dokumentacije potrebne za predaju aplikacije, realizacija i sprovođenje projektnih aktivnosti,  pa sve do završnih izveštaja o realizaciji projekta.

Konsultantske usluge u oblasti edukacija

  • Organizacija informativnih seminara, stručnih seminara na određene teme i radionice u cilju jačanja kadrovskih i institucionalnih kapaciteta klijenata.

  • U zavisnosti od Vaših potreba u mogućnosti smo da kreiramo edukacije namenjene Vašim specifičnim potrebama.

Posredovanje pri konkurisanju za kredite i bespovratna sredstva

  • Posredovanje pri konkurisanju za kredite i bespovratna sredstva uz pronalaženje najpovoljnijih ponuda u izvorima finansiranja Fond za razvoj, Garancijski fond Ap Vojvodine, Razvojni fond Ap Vojvodine, IPARD  i drugi domaći i strani izvori finansiranja.

Pravni konsalting u oblasti obrazovanja

  • Sa više od 15 godina u oblasti obrazovanja (privatnog i državnog), možemo se pohvaliti bogatim iskustvom, ali i odličnim poznavanjem prilika, kao i propisa i pravila koja su važna za poslovanje u ovoj oblasti.

  • Osim toga, s obzirom na kvalitet usluga, koji nam je na prvom mestu, imamo angažovanog konsultanta, diplomiranog pravnika sa preko 30 godina iskustva na mestu sekretara ustanove.

  • Pravni saveti koje dobijate namenjeni su ustanovama obrazovanja, kako bi efikasnije poslovale, ispunjavale sve svoje administrativno- pravne poslove i obaveze, ali i pravilno postupali u različitim pravnim situacijama.