Interaktivni programi

Interaktivni programi u Centru za edukaciju ”Smart School” kao najmoderniji vid obrazovanja, namenjeni su svima onima koji su sprečeni da dolaze kod nas ili žele da iskoriste svoje vreme na najbolji način.

U pripremi je online platforma koja će omogućiti da delimo znanje u vidu interaktivnih kurseva putem interneta.

Smart School