Korporativni klijenti

Unapredite znanje vaših zaposlenih – unapredite svoje poslovanje.

”Smart Consulting” kao prioritet ima brigu o svojim klijentima. U tom smislu, programe prilagođavamo klijentima.

U zavisnosti od potreba klijenata, njihovih interesovanja, kao i oblasti kojima se bave, organizujemo treninge i radionice.

To znači da nam se klijenti mogu obratiti za organizaciju Inhouse obuka, radionica, treninga, prema onome što je firmi potrebno.

Svaka firma najbolje zna šta je najpotrebnije njihovim zaposlenima, u kojoj oblasti zaposleni (prema različitim ili istim nivoima zaposlenja) imaju potrebu da se usavršavaju, koje veštine bi trebali da usvoje, kojim umećima da ovladaju, koja znanja da steknu.

Smart School

”Smart Cosulting” kreira potreban program za klijenta, organizuje potrebnu obuku sa najstručnijim predavačima i najsavremenijim programima.
Prateći sve što se dešava u oblasti savremenih intelektualnih veština, možemo se pohvaliti vrhunskim kvalitetom predavanja i odabirom stručnog kadra, prilagođavajući program svakom klijentu ponaosob.
Individualizovani pristup klijentu u oblasti edukacija je naša inovacija i savremena usluga koju pružamo našim klijentima.

Programi

Business English

Centar za edukaciju Smart School u ponudi ima izuzetan program učenja engleskog jezika za poslovne ljude, preduzetnike, kao i sve one kojima je potrebno da nauče ili usavrše engleski jezik.

Možemo se pohvaliti da su profesori odabrali najnoviji program poslovnog engleskog i da rade po najsavremenijim metodama, kao i da je fokus Business English kursa na upoznavanju:

 • poslovne komunikacije
 • poslovne korespodencije
 • poslovnog pristupa i javnog nastupa

Law English

 • Law English program je autorski program naše škole kojim želimo da postignemo da pravnici usavrše svoje znanje engleskog jezika u oblasti kojom se bave.
 • Radimo na poslovnoj komunikaciji, korespodenciji, praktičnom korišćenju jezika, povećanju fonda reči koje koristimo u svakodnevnoj komunikaciji sa klijentima, radimo na javnom nastupu, koristeći engleski jezik, simulaciji poslovnih razgovora, sklapanju poslova.

English for IT

Ako su potrebe vaše kompanije drugačije, napravićemo za vas poseban program, prilagođen vašim potrebama.

Dinamika realizacije kursa je sledeća:

 • Kursevi traju …….  meseca i obuhvataju fond od ….. časovi. Časovi se održavaju dva puta nedeljno u trajanju od 90 minuta. Provera znanja / testiranje obuhvaćeno je fondom časova.
 • Nastavu je moguće održavati u prostorijama Vaše kompanije (in house trening), ili u prostorijama edukativnog centra Smart School.

 

Nemački jezik

 • Smart German za poslovne ljude, preduzetnike, kao i sve one kojima je potrebno da nauče ili usavrše nemački jezik.
 • Rad po najsavremenijim metodama, sa fokusom na upoznavanju:
  – poslovne komunikacije
  – poslovne korespodencije
  – poslovnog pristupa i javnog nastupa
 • Sa polaznicima radi prof. nemačkog jezika sa preko 20 godina iskustva, koje su se dugi niz godina bavile predavanjem nemačkog jezika svih nivoa i vrsta kurseva.
 • Nastava se odvija jednom ili dva puta nedeljno, u zavisnosti od nivoa kursa i intenziteta po kome se radi (intenzivni, pouintenzivni ili redovni kursevi).
 • Nastava se održava u prostorijama naše škole, a po potrebi može se organizovati i u Vašim firmama.

IT kursevi

Microsoft office kurs

 • osnovna i napredna obuka Microsoft Word i  Microsoft Excel Office kurs za poslovne korisnike predstavlja kurs prilagođen svakodnevnom radu u poslovnom okruženju sa ciljem da se što efikasnije iskoriste mogućnosti programa. Cilj obuke je da se kandidati obuče u korištenju funkcija sa osnovnim naprednim mogućnostima programa Office paketa. Programi koji su obuhvaćeni obukom su: Word, Excel i PowerPoint
 • Časovi traju 90 minuta, nastava se organizuje 1 nedeljno (po potrebi i češće)
 • Obezbeđene skripte i sertifikat Centra za edukaciju Smart School o uspešno savladanoj obuci.
 • Nastava može biti organizovana u našem ili Vašem prostoru.

Organizacija radionica i seminara

 • shodno potrebama klijenata, oblasti kojom se bave, pravcu kojim imaju potrebu da unapređuju kompaniju i zaposlene